Grupul tinta este alcatuit din 240 de studenti ai Universitatii din Craiova (200 de studenti de la Facultatea de Litere si 40 de studenti de la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor).

 

Pentru înscrierea în grupul țintă sunt necesare următoarele documente:

  • Formular individual de înregistrare în grup țintă, completat și semnat;
  • Formular individual de înscriere, completat și semnat;
  • Declarație de consimțământ, completată și semnată;
  • Copie după cartea de identitate (CI), cu sintagma ”conform cu originalul”, semnată de către persoana grupului țintă;
  • Copie după certificat de naștere, cu sintagma ”conform cu originalul”, semnată de către persoana grupului țintă;
  • Documente care atestă categoria căreia îi aparține persoana: adeverință de student/masterand.

 

 

Criteriile de eligibilitate pentru grupul tinta sunt urmatoarele:
 
 • masteranzi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă
 • nu pot face parte din grupul țintă: studenții care sunt înscriși într-un alt proiect POSDRU; studenții care au fost implicați în același tip de activități pe care le presupune proiectul (consiliere și orientare, întreprinderi simulate, practică
 • studenții incluși în grupul țintă trebuie să fie cetățeni ai unui stat membru UE (studenții din Republica Moldova, de exemplu, nu pot fi incluși în grupul țintă; dacă există însă studenți din alte țări membre UE, încadrați în sistemul național de învățământ, cu domiciliul sau reședința legală în România, aceștia pot fi incluși în grupul țintă)

 

 

Înregistrarea grupului țintă se va face la:

Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr.13, sala 223, Craiova, Dolj

 

Grupul țintă va avea următoarele beneficii:

 • prin participarea la stagiile de practică, studenții vor dobândi aptitudinile de munca cerute de angajatori și astfel le va fi facilitată încadrarea în muncă. Deasemenea, în cadrul stagiilor de practică vor cunoaște potențiali angajatori și vor ști care sunt cerințele acestora și astfel se vor putea prezenta mai bine la interviurile de angajare.
 • prin participarea la activitatea de consiliere și orientare în carieră, studenții își vor putea alege un parcurs profesional optim (să își continue studiile în cadrul unor masterate, organizate de către Universitatea din Craiova sau să se angajeze la una din întreprinderile la care au făcut practica).
 • Prin proiect ne-am asumat că indicatorul 267 - ponderea studenților sprijiniți în tranziția de la scoală la viața activă care au obținut un loc de muncă sau au participat activ la cursurile ulterioare să fie de 80% - adică cel puțin 192 de studenți. Deasemenea, studenții vor beneficia de subvenții pe durata stagiilor de practică (10 lei/oră). O parte dintre cei mai buni studenți din grupul țintă (90 de persoane) vor participa la vizite de studiu la angajatori din regiunea S-V Oltenia; 60 de studenți vor beneficia de premii în cadrul unor concursuri pe teme de inserție profesională.