Proiectul ”Pregătiți pentru performanță pe piața muncii” se va implementa de către Universitatea din Craiova, pe durata a 6 luni.

   Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți ai Universității din Craiova prin dezvoltarea aptitudinilor de muncăîn cadrul stagiilor de practică, prin oferirea unor servicii de consiliere și orientare în carierăși prin promovarea parteneriatelor ce facilitează tranziția de la scoală la viața activă.

    Grupul țintăeste alcatuit din 240 de studenți ai Universității din Craiova (200 de studenți de la Facultatea de Litere și 40 de studenți de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor).

    În cadrul proiectului, studenții grupului țintă vor beneficia de servicii de orientare și consiliere în carieră, de stagii de practică organizate la angajatori (instituții publice sau operatori economici privați) care au rezultate deosebite în activitate.

   

        Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Consilierea și orientarea profesională a 240 de studenți ai Universității din Craiova.
  • Organizarea și realizarea stagiilor de practică pentru 240 de studenți ai Universității din Craiova.
  • Realizarea a 5 parteneriate pentru schimb de experiență și bune practici în tranziția de la scoală la viața activă.
  • Facilitarea tranziției de la scoală la viața activă a 240 de studenți.