Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor şi Facultatea de Litere implementează proiectul POSDRU/189/2.1/G/155806 „Pregătiţi pentru performanţă pe piaţa muncii”, având drept obiectiv general cresterea gradului de ocupare pentru viitorii absolventi ai Universitatii din Craiova prin dezvoltarea aptitudinilor de munca in cadrul stagiilor de practica, prin oferirea unor servicii de consiliere si orientare in cariera si prin promovarea parteneriatelor ce faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa. Derularea stagiilor de practica a studentilor (ciclul licenta si master) la centrele de practica, este prevăzută, printre altele, și activitatea de acordare a subventiilor, în cadrul căreia se vor acorda subventii in cuantum de 10 lei/ oră/ student pentru sprijinirea desfăşurării activităţii de practică a studentilor (ciclul licenta si master)

Pentru implementarea acestei activităţi a fost elaborată prezenta Metodologie de acordare a subvenţiilor pentru stagiul de practică prevăzute în cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/155806 „Pregătiţi pentru performanţă pe piaţa muncii”.

METODOLOGIE DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR PENTRU STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI “Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”