REGULAMENT de organizare a concursului de eseuri pentru acordarea premiilor în cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/155806 „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”

Universitatea din Craiova prin Facultatea de Litere și Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor implementează proiectul POSDRU/189/2.1/G/155806 „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”, având drept obiectiv general creșterea gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți ai Universitatii din Craiova prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă în cadrul stagiilor de practică, prin oferirea unor servicii de consiliere și orientare în carieră și prin promovarea parteneriatelor ce facilitează tranziția de la școală la viața activă. Grupul țintă este alcătuit din 240 de studenți ai Universității din Craiova (200 de studenți de la Facultatea de Litere și 40 de studenți de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor). Având în vedere prevederile cererii de finanțare, în cadrul activităţii A_7 ”Schimb de experiență și diseminare de bune practici privind tranziția de la școală la viața activă”, a fost prevăzută, printre altele, și organizarea unui concurs de eseuri, în cadrul căruia se vor acorda 60 de premii în cuantum de 500 lei per student, eseuri care vor viza tema generală a inserției profesionale. În vederea susţinerii acestei activităţi a fost elaborat prezentul Regulament de organizare a concursului privind acordarea premiilor pentru studenţii participanţi la stagiul de practică prevăzut în cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/155806, „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”.

In continuare, va oferim continutul integral al REGULAMENTULUI de organizare a concursului de eseuri pentru acordarea premiilor în cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/155806 „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii” 

 

REZULTATELE COMPETIȚIEI DE ACORDARE A PREMIILOR PENTRU CONCURSUL DE ESEURI

 Vă comunicăm că depunerea contestațiilor asupra rezultatelor obținute se poate face pe data de 24.11.2015, între orele 14.00-16.00 la cabinet 223. 

 

REZULTATE CONTESTAȚII

In urma analizei contestatiilor depuse in cadrul concursului de eseuri, Comisia de solutionare a contestatiilor a constatat ca punctajele acordate initial au ramas nemodificate.
Notele acordate au tinut cont de urmatoarele criterii:
  • incadrarea in tema, titlu (max. 10 p.)
  • stil, structurare (max 15 p.)
  • concepte teorii notiuni (max. 15p.)
  • contributie practica aplicativa (max 10p.)
  • analiza,concluzii (max. 20 P.)
  • originalitate, creativitate, aplicabilitate (max. 30p.)
Presedinte,
manager proiect -  Stancu Ion