Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„Investește în oameni!”
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/189/2.1/G/155806

 

ANUNȚ

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ANUNȚĂ FINALIZAREA  PROIECTULUI „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”

 

       Vă invitam să participați la conferința de finalizare a proiectului  „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”.

       Conferința va avea loc în data de 18 Decembrie 2015, ora 1200, la sediul central al Universității din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, sala 005.

 

 Prof. univ. dr. Ion Stancu

Manager de proiect

 

Persoană de contact:

Lect. univ. dr. Bratu Răducu,

telefon: 0742036052, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                               

Proiectul are de acum si pagina de Facebook, pe care va invitam sa o accesati:

https://www.facebook.com/pregatiti.pentru.performanta

 

 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”